Kompleks mieszkaniowy klasy premium

Portline by Gumbati

Kondygnacja: 23
Wolne: 46
Plan ratalny dla 12 m-cy.: 30%
Prezentacja wideo