Kompleks mieszkaniowy klasy premium

Gumbati in Tamarashvili

Piętra: 22
Wolne: 4
Cena: od 1250$
Plan ratalny dla 18 m-cy.: 30%
Prezentacja wideo