New post 347899477055798_367230805122665

Mieszkaj tam, gdzie zaczyna się morze m2 - 650 USD
„Subtropic City” to budynek mieszkalny o wysokim standardzie położony na pierwszej linii morza i budowany innowacyjną metodą konstrukcji - 70% jest monolityczny, o odporności sejsmicznej do 9 punktów.
Inwestycja jest w pełni oddana do użytku, a mieszkania można nabyć na wewnętrzną, nieoprocentowaną ratę.
__________
Live where the sea begins m2 - $ 650
"Subtropic City" is a high-standard residential building located on the first line of the sea and is built using an innovative construction method - 70% is monolithic, with a seismic resistance up to 9 points.
The project is fully put into operations and apartments can be purchased using an internal interest-free installment.
http://www.gumbati.pl
+48 720 720 526

© powered by Resolution